Yayın Akışı

  • Paz
  • Pzt
  • Sal
  • Çrş
  • Prş
  • Cum
  • Cts
SaatProgram adı
00:15Günün Mesajı
01:10Tanrı’nın Lütfu ile Yetkinleşmek
02:00Pazar Kilisesi
07:00Süper Kitap
08:00Özdeyişler
08:15Günün Mesajı
09:35Billy Graham ile Karar Anı
10:10Tanrı’nın Lütfu ile Yetkinleşmek
10:30Kutsal Öyküler
11:00Pazar Kilisesi
11:45Günün Mesajı
12:15Billy Graham ile Karar Anı
13:00Doğruluk Yolu
13:30Spotlight
14:00Sosyal Radyo
16:45Billy Graham ile Karar Anı
17:00Benim Öyküm
17:35Günün Mesajı
17:45Our Life With God
18:00Varyant
18:50Billy Graham ile Karar Anı
19:00Türkü Dostları
20:00Pazar Kilisesi
21:30Süper Kitap
22:00Spotlight
22:15Şehitlerin Sesi
23:05Sotto La Loggia
SaatProgram adı
00:15Günün Mesajı
00:30Umudun Eli
01:10Özgür Kılınanlar
07:00Süper Kitap
07:30Sabah Duası
07:40Pusula
08:00Özdeyişler
08:15Günün Mesajı
08:50Umudun Eli
09:35Billy Graham ile Karar Anı
09:40Kutsal Kitap’ta Yolculuk
10:00Haberler (Canlı)
10:05Mezmurlar
10:20Özgür Kılınanlar
10:50Umudun Eli
11:45Günün Mesajı
12:15Billy Graham ile Karar Anı
12:20Dr. Charles Stanley ile Kutsal Kitap Paylaşımları
13:30Spotlight
14:00Sosyal Radyo
15:10Evli ve Mutlu
15:40Yuhanna’nın Müjdesi
16:45Billy Graham ile Karar Anı
16:50Umudun Eli
17:15Pusula
17:35Günün Mesajı
17:45Our Life With God
18:00Kırık Nota
18:50Billy Graham ile Karar Anı
19:20Özgür Kılınanlar
20:05Satır Arası
21:30Süper Kitap
22:00Spotlight
23:00Panorama
SaatProgram adı
00:15Günün Mesajı
00:30Umudun Eli
01:10Umut Dolu Sözler
07:00Süper Kitap
07:30Sabah Duası
07:40Pusula
08:00Özdeyişler
08:15Günün Mesajı
08:50Umudun Eli
09:05Tanrı’nın Lütfu ile Yetkinleşmek
09:35Billy Graham ile Karar Anı
09:40Kutsal Kitap’ta Yolculuk
10:00Haberler (Canlı)
10:05Mezmurlar
10:20Umut Dolu Sözler
10:30Gündelik Ekmeğimiz
10:50Umudun Eli
11:45Günün Mesajı
12:15Billy Graham ile Karar Anı
12:20Dr. Charles Stanley ile Kutsal Kitap Paylaşımları
13:30Spotlight
14:00Sosyal Radyo
15:10Umut Kadınları
15:40Yuhanna’nın Müjdesi
16:20Tanrı’nın Lütfu ile Yetkinleşmek
16:45Billy Graham ile Karar Anı
16:50Umudun Eli
17:10Umut Dolu Sözler
17:15Pusula
17:30Spor Sheması (Canlı)
17:35Günün Mesajı
17:45Our Life With God
18:50Billy Graham ile Karar Anı
19:00Teşvik Edici Sözler Programı
21:30Süper Kitap
22:00Spotlight
22:00Varyant
SaatProgram adı
00:15Günün Mesajı
00:30Umudun Eli
00:40Yüreklerin Uyanışı
01:10Zincirlerden Kurtuluş
02:05Gece ve Dans
07:00Süper Kitap
07:30Sabah Duası
07:40Pusula
08:00Özdeyişler
08:15Günün Mesajı
08:50Umudun Eli
09:05Zincirlerden Kurtuluş
09:35Billy Graham ile Karar Anı
09:40Kutsal Kitap’ta Yolculuk
10:00Haberler (Canlı)
10:05Mezmurlar
10:25Benim Öyküm
10:50Umudun Eli
11:00Unutulmaz 45 lik
11:45Günün Mesajı
12:15Billy Graham ile Karar Anı
12:20Dr. Charles Stanley ile Kutsal Kitap Paylaşımları
13:00Satır Arası
13:30Spotlight
14:00Sosyal Radyo
15:40Yuhanna’nın Müjdesi
16:45Billy Graham ile Karar Anı
16:50Umudun Eli
17:15Pusula
17:35Günün Mesajı
17:45Our Life With God
18:00Benim Öyküm
18:50Billy Graham ile Karar Anı
19:00Türkü Dostları
20:00Unutulmaz 45 lik
20:05Kutsal Öyküler
21:05Zincirlerden Kurtuluş
21:30Süper Kitap
22:00Sotto La Loggia
22:00Spotlight
SaatProgram adı
00:15Günün Mesajı
00:30Umudun Eli
01:10Şehitlerin Sesi
07:00Süper Kitap
07:30Sabah Duası
07:40Pusula
08:00Özdeyişler
08:15Günün Mesajı
08:50Umudun Eli
09:15Sivil Toplum (Kayıt)
09:35Billy Graham ile Karar Anı
09:40Kutsal Kitap’ta Yolculuk
10:00Haberler (Canlı)
10:05Mezmurlar
10:50Umudun Eli
11:05Şehitlerin Sesi
11:45Günün Mesajı
12:15Billy Graham ile Karar Anı
12:20Dr. Charles Stanley ile Kutsal Kitap Paylaşımları
13:05Doğruluk Yolu
13:30Spotlight
14:00Sosyal Radyo
15:10Kadına Dair
15:40Yuhanna’nın Müjdesi
16:45Billy Graham ile Karar Anı
16:50Umudun Eli
17:00Şehitlerin Sesi
17:15Pusula
17:35Günün Mesajı
17:45Our Life With God
18:40Umut Dolu Sözler
18:50Billy Graham ile Karar Anı
19:00Sivil Toplum (Kayıt)
21:05Her Şiir Bir Beste
21:30Süper Kitap
22:00Spotlight
22:15Vocem Nocte
SaatProgram adı
00:15Günün Mesajı
00:30Umudun Eli
07:00Süper Kitap
07:30Sabah Duası
07:40Pusula
08:00Özdeyişler
08:15Günün Mesajı
08:50Umudun Eli
09:05İç Dünyamız
09:35Billy Graham ile Karar Anı
09:40Kutsal Kitap’ta Yolculuk
10:00Haberler (Canlı)
10:05Mezmurlar
10:15Haftaya Bakış
10:50Umudun Eli
11:45Günün Mesajı
12:15Billy Graham ile Karar Anı
12:20Dr. Charles Stanley ile Kutsal Kitap Paylaşımları
13:30Spotlight
14:00Sosyal Radyo
15:15Yüreklerin Uyanışı
15:40Yuhanna’nın Müjdesi
16:45Billy Graham ile Karar Anı
16:50Umudun Eli
17:00Haftaya Bakış
17:15Pusula
17:30İç Dünyamız
17:35Günün Mesajı
17:45Our Life With God
18:00Kırık Nota
18:50Billy Graham ile Karar Anı
20:05Kutsal Öyküler
21:05Zincirlerden Kurtuluş
21:30Süper Kitap
22:00Spotlight
23:00Panorama
SaatProgram adı
00:15Günün Mesajı
07:00Süper Kitap
08:00Özdeyişler
08:15Günün Mesajı
09:35Billy Graham ile Karar Anı
10:30Gündelik Ekmeğimiz
11:45Günün Mesajı
12:00Unutulmaz 45 lik
12:15Billy Graham ile Karar Anı
12:30Yüreklerin Uyanışı
13:00Satır Arası
13:30Spotlight
14:00Sosyal Radyo
14:05Özgür Kılınanlar
14:30İç Dünyamız
15:00Her Şiir Bir Beste
16:00Haftaya Bakış
16:45Billy Graham ile Karar Anı
17:35Günün Mesajı
17:45Our Life With God
18:50Billy Graham ile Karar Anı
19:00Sivil Toplum (Kayıt)
19:00Teşvik Edici Sözler Programı
20:00Unutulmaz 45 lik
21:30Süper Kitap
22:00Spotlight