Yaşam Amacı

Türkçe

Kendinize iki soru sormanızı istiyorum. Birincisi, “Hayatımda nereye geldim?” İkincisi de “Yanımda ne getirdim?”

Kutsal Kitap’a bakalım..

Yuhanna 1:43-51 “Ertesi gün İsa, Celile’ye gitmeye karar verdi. Filipus’u bulup ona, ‘ardımdan gel’ dedi.

İsa Mesih burada elçilerini çağırıyor.

Filipus da Andreas ile Petrus’un kenti olan Beytsayda’dandı. Filipus, Natanel’i bularak ona, ‘Musa’nın Kutsal Yasa’da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk’ dedi. Natanel Filipus’a ‘Nasıra’dan iyi bir şey çıkabilir mi? diye sordu.

Filipus İsa’yla tanıştıktan sonra arkadaşıyla bunu paylaşmak istiyor. Çünkü ona göre bu acil bir konu. Filipus Mesih’i buldu! Haydi Natanel! diyor… Natanel ise, Tevrat’ı ve Peygamberlerin yazdıklarını biliyor. Mesih hakkında ki ayetleri biliyor… ve Nasıra çok büyük, önemli bir yer değil… “Nasıra’dan iyi bir şey çıkabilir mi?” diye soruyor. Filipus nasıl bir cevap veriyor?

O’na dönüp ‘Gel de gör” diyor.

Continue reading →