Tanrı

Türkçe

Bir gün, din adamları İsa Mesih'in etrafına toplandı ve aralarından birisi, İsa Mesih'e Tanrı'nın en önemli buyruğunun ne olduğunu sordu? İsa Mesih ona şu karşılığı verdi: “Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: Komşunu kendin gibi seveceksin.” İsa Mesih'ten yaklaşık 1500 yıl önce, Musa Peygamberin günlerinde, Tanrı, On Emir'le aynı şeyleri söylemişti. İşte Tanrı'nın tüm insanlara buyurduğu on emir: Tanrı şöyle konuştu: “Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim."

Continue reading →
Türkçe

Kendinize iki soru sormanızı istiyorum. Birincisi, “Hayatımda nereye geldim?” İkincisi de “Yanımda ne getirdim?”

Kutsal Kitap’a bakalım..

Yuhanna 1:43-51 “Ertesi gün İsa, Celile’ye gitmeye karar verdi. Filipus’u bulup ona, ‘ardımdan gel’ dedi.

İsa Mesih burada elçilerini çağırıyor.

Filipus da Andreas ile Petrus’un kenti olan Beytsayda’dandı. Filipus, Natanel’i bularak ona, ‘Musa’nın Kutsal Yasa’da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk’ dedi. Natanel Filipus’a ‘Nasıra’dan iyi bir şey çıkabilir mi? diye sordu.

Filipus İsa’yla tanıştıktan sonra arkadaşıyla bunu paylaşmak istiyor. Çünkü ona göre bu acil bir konu. Filipus Mesih’i buldu! Haydi Natanel! diyor… Natanel ise, Tevrat’ı ve Peygamberlerin yazdıklarını biliyor. Mesih hakkında ki ayetleri biliyor… ve Nasıra çok büyük, önemli bir yer değil… “Nasıra’dan iyi bir şey çıkabilir mi?” diye soruyor. Filipus nasıl bir cevap veriyor?

O’na dönüp ‘Gel de gör” diyor.

Continue reading →
Türkçe

Kutsal Kitap Tanrı'nın her bir insana yazılı bir şekilde seslenişidir.

Tanrı, günahın ve nefsin tutsağına düşmüş olan insanlığın kurtuluşunu hazırlayıp Mesih vasıtasıyla gerçekleştirdi. Ondan önce yazılmış olan otuz dokuz bölüm (Tevrat, Zebur, Peygamber Yazıları)...

yüzyıllar üzerinde onun gelişini vaat eden ve hazırlayan birbirine dayanan ve ona doğru giden birer vahiy basamaklarıdır ( İbr.1:1-2 Luk.24:27 Elç.3:18 ). Ondan sonra yazılmış yirmi yedi bölüm (ıncil) bir yüzyıl içerisinde Onu ve Onda gerçekleştirilmiş kurtuluşunu ayrıntılarıyla izah ediyor.

Continue reading →