Kutsal Kitap

Türkçe

Kutsal Kitap Tanrı'nın her bir insana yazılı bir şekilde seslenişidir.

Tanrı, günahın ve nefsin tutsağına düşmüş olan insanlığın kurtuluşunu hazırlayıp Mesih vasıtasıyla gerçekleştirdi. Ondan önce yazılmış olan otuz dokuz bölüm (Tevrat, Zebur, Peygamber Yazıları)...

yüzyıllar üzerinde onun gelişini vaat eden ve hazırlayan birbirine dayanan ve ona doğru giden birer vahiy basamaklarıdır ( İbr.1:1-2 Luk.24:27 Elç.3:18 ). Ondan sonra yazılmış yirmi yedi bölüm (ıncil) bir yüzyıl içerisinde Onu ve Onda gerçekleştirilmiş kurtuluşunu ayrıntılarıyla izah ediyor.

Continue reading →